Projektet Fossilfritt 2030

Projektet Fossilfritt 2030 är ett initiativ från Länsstyrelserna i Västmanland, Södermanland och Uppsala som tillsammans med BioDriv Öst ska arbeta för att rusta de offentliga organisationerna att möta 2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta samt påskynda och stötta näringslivets omställning.

I projektet deltar 17 offentliga organisationer som vill arbeta aktivt med omställningen till fossilfria och effektiva transporter. Syftet med projektet är att offentliga aktörer i Södermanland-, Västmanland- och Uppsala län ska minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn med 20 procent mellan 2016 och 2020. Deltagande organisationer får stöd inom områdena förnybara drivmedel, energieffektivare transporter och beteende-förändringar. Stödet kan bestå av till exempel individuell rådgivning, kompetensutveckling eller nätverksmöten.

Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden samt Region Uppsala, Region Västmanland, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Uppsala och BioDriv Öst.

Aktuellt

Besök gärna undersidan Aktuellt för att hitta information om aktuella seminarier, workshops eller nytt informationsmaterial.

Till aktuellt