Förnybara drivmedel

Arbetspaketet innefattar satsningar kopplat till omställningen till fossiloberoende fordon och drivmedel samt upphandling av förnybara transporter. Exempelvis:

 • Tydlig policy och strategi för förnybara drivmedel
  • Vilka fordon och drivmedel ska prioriteras?
  • Incitament och kunskap för att tanka rätt
  • Vi genomför workshops och utbildningar
 • Kravställning på förnybart vid upphandlingar
  • Vi genomför workshops om offentlig upphandling
  • Läs projektets Upphandlingsvägledning
 • Klimatklivsansökningar
  • Vi hjälper er att söka stöd för satsningar på fossilfria transporter, t ex laddplatser, tankställen och fordon.
 • Ökad synlighet och kunskap om förnybara alternativ
  • Få hjälp med att stripa era fordon och visa upp att ni kör fossilfritt.
  • Informationsfilm om förnybara alternativ.
Filmer