Hållbart resande

Aktiviteten innefattar olika satsningar som påverkar organisationens och olika individers beteende kopplat till transporter. Exempelvis:

 • Lätt att välja rätt
  • Informationsblad om kommunikation för förändrat resebeteende
  • Informationsblad om resepolicy och incitament för att göra rätt
  • Vi genomför workshops på olika teman
 • Prova på period
  • Vi erbjuder möjligheten att prova elcyklar i olika verksamheter
 • Multimodala lösningar
  • Kartläggning av befintliga system och goda exempel
Minibibliotek
Aktivt resande under vintern
Vad kan svenska städer göra för att uppnå hållbara transporter 2030?

Spellista med alla, klicka på länken nedan.
https://www.youtube.com

Filmer