Kollektivtrafikkampanj i Sörmland

Bakgrund

Kollektivtrafikkampanjen genomfördes under hösten 2022 i samarbete med Sörmlandstrafiken och samtliga kommuner i region Sörmland. Kampanjen är en prova-på kampanj och avser att visa på nya hållbara resesätt genom att låta vanebilister prova på att åka kollektivtrafik gratis under en månads tid.

Målgrupp

Kampanjens målgrupp var vanebilister i Sörmland som innan kampanjen arbetspendlar med bil men som har intresse och möjligheter att pendla med kollektivtrafik. Följande kriterier sattes upp för att begränsa testresenärerna till rätt målgrupp:

 • Testresenären reser i dagsläget med bil till och från arbetet de flesta av veckans dagar
 • Testresenären har möjlighet att resa med kollektivtrafik till och från arbetet (ex. närhet till busshållplats och station)
 • Testresenären har inte en tjänstebil som hen får köra privat
 • Testresenären reser inom en zon i sin arbetspendling

Resultat

 • 1983 intresseanmälningar för provperioden
 • 737 testresenärer valdes ut och började resa kollektivt
 • Av testresenärerna uppskattade 57% att de reste 3–4 dagar i veckan med resekortet under provperioden
 • 81% uppger att deras bild av kollektivtrafiken har förbättrats efter provperioden
 • 85% uppger att de skulle rekommendera kollektivtrafiken som arbetspendling
 • 45% anser att testperioden bidragit med att de idag reser mer med kollektivtrafik
 • 39% av resekorten har återaktiverats sedan provperiodens slut
 • Testresenärernas uppskattning om vad som hade fått dem att resa mer kollektivt är främst billigare resekort, täta och regelbundna avgångar samt färre förseningar eller inställda avgångar

I jämförelse med andra kampanjer, såsom marknadsföring och kommunikationskampanjer, har denna prova-på kampanj visats generera en större andel nya resenärer och ökat resande i kollektivtrafiken.

”Genomförandet av kampanjen inom projektet Rena Resan har möjliggjort för och uppmuntrat både Sörmlandstrafiken och Sörmlands kommuner att fortsatt genomföra fler liknande kampanjer. ”

– Johanna Lindell, Projektledare Region Sörmland