Markmålningar inom Rena resan

Virusfritt, hälsosamt och roligt. Vi vill att fler ska upptäcka fördelarna med att cykla på Örebros fina cykelbanor. Genom att förändra något i den fysiska miljön så kan alternativ till bilen bli mer tydliga; här har vi använt konst på cykelbanan för att öka intresset för cykling.

Att cykla till jobbet är ett klokt val på flera sätt. Inom projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan jobbar vi med ett tiotal aktiviteter för att öka cyklingen i tre län. Några av aktiviteterna handlar om att påverka människors val av resesätt genom förändringar i den fysiska miljön på cykelbanor och cykelparkeringar.

Inspirera till hållbara resval

Det mest effektiva sättet att förändra hur någon reser är genom lagstiftning – att förbjuda en viss form av resor på en plats. Andra åtgärder kan vara att styra med hjälp av satsningar på infrastruktur eller med ekonomiska styrmedel som skatter och avgifter. Många av de här insatserna kan dock vara problematiska att genomföra i praktiken.

En tredje väg är att arbeta för att människor av egen vilja ska välja andra sätt att färdas. På samma sätt som placering av varor i butiker påverkar vad som säljs, har förändringar i den fysiska utemiljön betydelse för människors val av färdsätt och resväg. Färger, skyltning och tydlig vägledning kan till exempel påverka var du parkerar din cykel, vilken väg du väljer eller vilket fordonsslag du föredrar. Information och hur lätt det är att välja ett visst alternativ har också stor betydelse.

Goda exempel i andra län

På flera håll i landet arbetar kommuner och regioner med olika sorters förändringar i den befintliga fysiska miljön, så kallade fysiska nudgar, för att öka det hållbara resandet. I Nyköping gjordes en förflyttning av cyklister från en cykelbana till en annan genom utplacering av cykelskulpturer, en åtgärd som fördubblade antalet cyklister på sträckan. I Västerås kunde en cykelparkering avlastas genom tydliga skyltar i marken som hänvisade till en annan cykelparkering och när region Gävleborg satsade på en vacker markmålning på cykelvägen Söderhamn-Södersala, visade mätningar att cyklingen längs sträckan ökade med 30 procent.

EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan har inspirerats av de olika satsningarna och har valt att arbeta med förändringar på ett cykelstråk i Örebro län. Arbetet inleddes i maj 2021. Tillsammans med de fysiska förändringarna kommer även andra saker att hända längs sträckan, till exempel en tävling mellan företag och verksamheter i närheten. Projektet kommer längre fram även att arbeta med två cykelparkeringar i Sörmlands län.

Djärva färger på alldagliga ytor

För att hitta intressanta konstnärer som arbetar med stora målningar i stadsmiljö har projektet valt att samverka med konstutställningen Open Art, som har stor erfarenhet av konst på gator och torg. Valet föll på Jessie Unterhalter och Katey Truhn, som bor och verkar i Baltimore, USA. Konstnärsduon har tidigare skapat stora mural- och markmålningar i städer som New York och Miami. Deras första svenska verk finns nu på två ställen på vårt utvalda cykelstråk mellan centrala Örebro och stadens universitet.

Konstnärerna har skapat verken på distans, på grund av coronarestriktioner och projektets ambitioner att minska utsläppen från resor. Konstnären Anya Blom, som bor och verkar i Örebro län, anlitades för att realisera Jessie & Kateys verk på plats.

I närheten av markmålningen vid Sveaparken har andra konstverk i form av enorma popcorn placerats ut av Örebro kommun och fler konstverk kan komma att placeras längs sträckan. Genom ett samarbete med Kultur och ideell sektor på Region Örebro län kommer även en bokholk, där det går att låna böcker, att ställas ut under sommaren 2021. Andra samarbeten och aktiviteter längs sträckan kan bli aktuella beroende på coronaläget.

Länkar

Här kan du se ett bildspel från arbetet med markmålningarna
Frågor och svar om Rena resan

Fakta:
EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan drivs av Region Örebro län. Projektet finansieras genom stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden, samt från statliga 1:1-medel som delas ut av Region Örebro län, Region Sörmland och Region Östergötland. Andra finansiärer i projektet är BioDriv Öst, länsstyrelsen i Örebro län, länsstyrelsen i Östergötland och Örebro universitet. Flera kommuner i de tre länen bidrar med finansiering i form av kontanta medel eller arbetsinsatser i projektet.