Ökad cykling i Östergötland

I projektet för Rena resan har Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Energikontoret i Östergötland tagit fram en rapport med fokus på arbete kopplat till cykelfrågan och hållbart resande i sex av Östergötlands kommuner.

Bakgrund

Denna rapport består av två delar. Del ett har som syfte att analysera ett utvärderingsmaterial från testperioder som genomförts i tre av kommunerna i Östergötland. Syftet med del två av rapporten är att kartlägga det arbete kommunerna i Östergötland gör för att främja cyklande och hållbart resande. Ladda ner rapporten här.

Testcykelperioder

I Region Östergötland har de tre kommunerna, Åtvidaberg, Finspång och Mjölby genomfört testperioder för elcyklar inom Rena resan projektet. I dessa kommuner har det arrangerats testperioder där deltagare har fått testa olika typer av elcyklar och även vikcyklar. Testcyklisterna som har varit med i testperioderna fick efter de deltagit svara på en utvärderingsenkät med frågor kopplade till bland annat deras upplevelse av testperioden och deras resvanor både innan och efter testperioden.

Några lärdomar och slutsatser från testperioderna

  • Testperioderna har lett till att deltagarna har börjat cykla i större utsträckning.
  • Elcyklar upplevs som dyra. Det är därmed av värde att undersöka former för cykelbibliotek, cykelpooler och leasing.
  • Sträckor upp till 5 km och 1 mil var mest frekventa – effektiva insatser kan därmed vara att satsa på informationskampanjer för avstånd inom kommunen och visa på nyttor med att cykla samma sträcka som att åka bil.
  • Utifrån de beräkningar på utsläppsminskningar som kunde göras kan vi se att om 50 procent av deltagarna från Linköping och Motala i Mjölbys testperioder skulle fortsätta cykla mellan tre till fem dagar i veckan under ett år så skulle det leda till en betydande utsläppsminskning motsvarande utsläppen från 12 till 15 tur- och returresor till Thailand med flyg.

Kartläggning av kommunernas arbete med cykelfrågan

Kartläggningen baseras på material från workshops som genomförts med sex kommuner i Östergötland: Finspång, Linköping, Åtvidaberg, Mjölby, Ydre och Kinda.

Syftet med att göra kartläggningen är dels att visa hur kommunerna arbetar med cykling, redogöra för framgångsfaktorer och utmaningar, dels lyfta fram goda exempel som kommunerna ser i deras arbete med att öka cykling i sina kommuner. Genom detta arbete har vi fått en övergripande bild över hur kommunerna arbetar med cykling utifrån deras egna förutsättningar och möjligheter.

Resultat från workshoparna sammanfattas i en överskådlig matris som är till för att enkelt kunna överblicka fokusområden i kommunernas arbete med cykelfrågan och se i vilket läge de olika kommunerna befinner sig i sitt cykelarbete.

Några goda exempel

”Linköping använder parkering som styrmedel genom att planera parkeringar så att det smidigaste transportsättet är att cykla eller gå istället för att ta bilen.”

”Kinda har gått med i organisationen Sweden by Bike vilket har lett till en ökning av cykelturism i kommunen.”