Projektet Fossilfritt 2030 år 2017-2019

Aktiviteten innefattar satsningar kopplat till att på olika sätt effektivisera och optimera de offentliga organisationernas transportarbete. Exempelvis:

 • Centraliserad fordonshantering
  • Systematisk uppföljning, digitala körjournaler, införande av bilpool
  • Läs vår Steg för steg guide
  • Vi genomför workshops på olika teman
 • Samordnad varudistribution
  • Vi genomför utbildning för beslutsfattare och tjänstemän
  • Få hjälp med nulägesanalys och handledning till förstudie
  • Vi samverkar med det nationella nätverket KOSAVA
 • Ruttoptimering
  • Vi tar fram informationsmaterial
  • Vi genomför workshops och utbildningar
Filmer
Seminarium 22 februari:
Fossilfritt 2030 – Kommunal samordnad varudistribution Eskilstuna:
Aktivt resande under vintern
Vad kan svenska städer göra för att uppnå hållbara transporter 2030?

Spellista med alla, klicka på länken nedan.
https://www.youtube.com

Filmer