Hållbart resande

Aktiviteten innefattar olika satsningar som påverkar organisationens och olika individers beteende kopplat till transporter. Exempelvis:

 • Lätt att välja rätt
  • Informationsblad om kommunikation för förändrat resebeteende
  • Informationsblad om resepolicy och incitament för att göra rätt
  • Vi genomför workshops på olika teman
 • Prova på period
  • Vi erbjuder möjligheten att prova elcyklar i olika verksamheter
 • Multimodala lösningar
  • Kartläggning av befintliga system och goda exempel
Filmer