Hållbart resande – Rena resan

Det är modernt, miljösmart och hälsosamt att resa hållbart!

Rena resan är ett treårigt projekt som ska bidra till att det hållbara resandet ökar i östra Mellansverige och att utsläppen av koldioxid minskar. Vid projektets slut ska fler människor välja cykel, gång eller kollektivtrafik för sina transporter.

För att nå målen arrangeras olika aktiviteter inom projektet. Dessa kan skilja sig mellan länen. Exempel på aktiviteter som genomförs är platskampanjer, beteendekampanjer, alternativa resesätt, fysiska nudgar, flexibla arbetssätt och storregional samverkan för att få fler ska välja cykeln framför bilen.

Länkar

Vilken cykeltyp är du? Gör cykeltestet från projektets kampanj Styr din egen väg genom att klicka på bilden nedan

.

Att cykla till jobbet betyder både bättre hälsa och minskade utsläpp av växthusgaser och farliga partiklar. Organisationen WWF har tagit fram en kalkylator som visar hur din resa påverkar klimat och hälsa.

Nedladdning dokument

Presentationer från webbinariet Resa efter corona – all makt åt bilen? som genomfördes den 4 juni 2020.

På BioDriv Tinget den 1 december 2020 höll Rena Resan en session om hur vi får fler rena resor genom nya resvanor. Nedan kan du ladda ner presentationen från Marie Pellas, ordförande Gröna Bilister.

Den 3 februari 2021 hölls en nätverksträff inom Rena Resan. Nedan kan du ladda ner två presentationer från dagen.

Filmer