Hållbart resande – Rena resan

Det är modernt, miljösmart och hälsosamt att resa hållbart!

Rena resan är ett treårigt projekt som ska bidra till att det hållbara resandet ökar i östra Mellansverige och att utsläppen av koldioxid minskar. Vid projektets slut ska fler människor välja cykel, gång eller kollektivtrafik för sina transporter.

För att nå målen arrangeras olika aktiviteter inom projektet. Dessa kan skilja sig mellan länen. Exempel på aktiviteter som genomförs är platskampanjer, beteendekampanjer, alternativa resesätt, fysiska nudgar, flexibla arbetssätt och storregional samverkan för att få fler ska välja cykeln framför bilen.

Elcykel istället för bil

I Åtvidaberg, Mjölby och Finspång har privatpersoner fått testa elcyklar. Energikontoret Region Östergötland anordnar kampanjen tillsammans med hållbarhetsstrateger och energi- och klimatrådgivare i kommunerna. Elcyklar lånas ut i tvåveckorsperioder till privatpersoner som vill testa att cykla istället för att ta bilen.

Ökad cykling i Östergötland

Kan prova-på-perioder för cykling ge resultat? Vilken utvecklingspotential finns i att öka cyklandet? Vilka utmaningar och behov har kommunerna inom cykelfrågan? Resonemang kring dessa frågor samt en rad goda exempel kring framgångsfaktorer som lett till ökad cykling och ökat engagemang finns att läsa i rapporten Arbete för ökad cykling i Östergötland. Läs mer här.

Markmålningar inom Rena resan

Vi vill att fler ska upptäcka fördelarna med att cykla på Örebros fina cykelbanor. Genom att förändra något i den fysiska miljön så kan alternativ till bilen bli mer tydliga; här har vi använt konst på cykelbanan för att öka intresset för cykling. Läs mer här.

Så vill invånare ha trafikmiljön i framtiden

Sju av tio prioriterar lägre hastigheter för bilar och mer utrymme för cyklar i städerna. Det visar en färsk rapport där personer från Eskilstuna, Linköping, Norrköping och Örebro har fått ta ställning till olika framtidsscenarier.

– Det är tydligt att människor som bor i städerna föredrar en trafiklösning som innebär mindre bilbuller och högre trafiksäkerhet, säger Sandra Strömstedt, från projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan.

Läs mer här.

Potential och utmaningar med ökat cyklande

Vilka utmaningar står kommuner och regioner inför i deras arbete för att öka cyklandet? Vilka åtgärder har effekt på ökat cyklande och vilka samhällsekonomiska och målorienterade nyttor genererar ökat cyklande?

Svaret på dessa frågor finner du i rapporten Potential och utmaningar med ökat cyklande.

Rapporten syfte är att stötta regioner och kommuner i deras arbete med att öka cyklande i vårt samhälle.

Läs mer här.

Kollektivtrafikkampanj i Sörmland

Kollektivtrafikkampanjen genomfördes under hösten 2022 i samarbete med Sörmlandstrafiken och samtliga kommuner i region Sörmland. Kampanjen är en prova-på kampanj och avser att visa på nya hållbara resesätt genom att låta vanebilister prova på att åka kollektivtrafik gratis under en månads tid.

39 % av vanebilisterna som deltog i kampanjen har återaktiverat sitt resekort och fortsatt resa med kollektivtrafiken i någon form.

Läs mer här.

Utvärderingar

Nedan finns alla utvärderingar för samtliga aktiviteter som gjorts i Fossilfritt 2030 – Rena resan i Sörmland under projekttiden:

Nedan finns utvärderingar för aktiviteter som gjorts i Fossilfritt 2030 – Rena resan i Örebro under projekttiden:

Rapporter

Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med Energikontoret i Östergötland tagit fram en rapport med fokus på arbete kopplat till cykelfrågan och hållbart resande i sex av Östergötlands kommuner.

Region Sörmland har tillsammans med konsultbolaget Sweco tagit fram en rapport som ska stötta kommuner och regioner i deras arbete med att främja cykling. Rapporten kartlägger nyttor, åtgärder och utmaningar med ökat cyklande.

Örebro universitet har med hjälp av konsultbolaget WSP gjort en inventering av svenska lärosätens arbete med hållbar internationalisering och att minska utsläppen från tjänsteresor. Utifrån inventeringen och efterföljande intervjuer har förslag till lämpliga aktiviteter tagits fram som kommer utgöra ett underlag till utvecklingsarbete inom Örebro universitet.

Länkar

Vilken cykeltyp är du? Gör cykeltestet från projektets kampanj Styr din egen väg genom att klicka på bilden nedan

.

Att cykla till jobbet betyder både bättre hälsa och minskade utsläpp av växthusgaser och farliga partiklar. Organisationen WWF har tagit fram en kalkylator som visar hur din resa påverkar klimat och hälsa.

.

Lastcyklar och cykelkärror blir allt vanligare på gator och cykelbanor. Det finns många varianter, så vad passar för vem? Rena resan har tagit fram en nedladdningsbar lastcykelguide på 24 sidor med tips och citat om cykeltyper och livet med lastcykel, samt en interaktiv guide, där du kan testa vilken sorts lastcykel som kan passa dig.

Presentationer

Presentationer från webbinariet Resa efter corona – all makt åt bilen? som genomfördes den 4 juni 2020.

På BioDriv Tinget den 1 december 2020 höll Rena Resan en session om hur vi får fler rena resor genom nya resvanor. Nedan kan du ladda ner presentationen från Marie Pellas, ordförande Gröna Bilister.

Den 3 februari 2021 hölls en nätverksträff inom Rena Resan. Nedan kan du ladda ner två presentationer från dagen.

Den 14 september 2021 hölls en storregional nätverksträff inom Rena Resan. Nedan kan du ladda ner presentationer från dagen och här finns föredragen att se.

Den 16 november 2021 hölls en regional nätverksträff med tema Hur kan man arbeta som kommun för att skapa förutsättningar för att fler ska cykla och fortsätta cykla under vintern?”. Nedan kan du ladda ner presentationer från dagen och här finns föredragen att se.

Den 23 november 2021 hölls en regional nätverksträff på temat framtidens cykelbanor. Nedan kan du ladda ner presentationer från dagen.

Den 8 februari 2022 hölls en digital nätverksträff på temat attityder till förändring. Nedan kan du ladda ner presentationer från dagen.

Filmer