Hållbart resande i Stockholms län

I Stockholms län görs olika insatser inom hållbart resande i samverkan med den regionala energi- och klimatrådgivningen vid Stockholms stad och med hjälp av finansiering från Energimyndigheten. Energikontoret Storsthlm ansvarar för den länsövergripande samverkan inom området.

Cykelvänlig arbetsplats
Ökad cykelpendling till och från jobbet och ökat nyttjande av cykel i tjänsten.
www.cykelvanligast.se

Alternativa resesätt/testhushåll
Leva utan bil i tre månader och hjälp med att nyttja alternativa resesätt.
www.utanbilendealen.se

Kommunikationsknuffar
Sprida information och inspirera andra.  

Ökad länsövergripande samverkan och erfarenhetsutbyte kring hållbart resande

Filmer